Zakoni, Propisi, Pravilnici

Svi dokumenti su u pdf-u.

Zakon o oružju

Zakon o sportu

Pravilnik IPSC-a

Statut CSPS-a

Opšti sportski pravilnik CSPS

Rješenje o strelištu – CZ Montenegro

COK – Potvrda o prepoznavanju IPSC-a

Poslovnik o radu skupštine CSPS