O nama

ŠTA JE  IPSC

logo-mini IPSC /International Practical Shooting Confederation ili Međunarodna Konfederacija (Savez) Praktičnog Streljaštva je naziv na engleskom jeziku za atraktivan i uzbudljiv streljački sport – praktično streljaštvo.

IPSC je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama sredinom prošlog vijeka u Kaliforniji. Preteča ovog sporta je legendarni majstor svog zanata pukovnik USA Armije Jeff Coopera i FBI instruktor u rukovanju vatrenim oružjem.

Ekipa Jeff Coopera kao odgovor na neadekvatnu obuku policajaca u rukovanju vatrenim oružjem i crne hronike sa ulica američkih gradova, sjedinjuje višegodišnja iskustva i realizuje program obuke koji na najbolji način priprema i osposobljava pripadnike službi bezbjednosti da mogu odgovoriti potrebama koje pred njih postavlja situacija na terenu.

Razne teorije i realna iskustva sjedinjena su u jednu cjelinu. Rezultat je obuka koja pred strijelca postavlja simuliranu situaciju, predstavljenu u vidu poligona, koja od izvršioca zahtijeva da je riješi u što kraćem vremenskom periodu, koristeći oružje u kalibru prihvatljivom za službenu upotrebu, naravno uz što bolje pogotke na meti. Brzo povlačenje oružja iz futrole ili ladice, brza pomjena okvira pištolja ili prepunjavanje revolvera, gađanje u pokretu, gađanje u metu u pokretu, pucanje iz različitih pozicija postaju rutinska stvar.

Prva Međunarodna skupština na kojoj je ustanovljena organizacija IPSC-a odžana je 1976 godine u Misuriju. Jeff Cooper je izabran za počasnog Predsjednika. Tu su usvojeni i prvi Pravilnici i procedure o bezbjednom korištenju oružja i definisan koncept ovog sporta koji se bazira na kombinaciji preciznosti, snage i brzine kao ravnopravnih elemenata i on proglašen kao moto – sa latinskim nazivom Diligentia-Vis-Celeritas (DVC).

SAD kao zemlja koja Ustavom garantuje pravo svakom građaninu da posjeduje oružje za ličnu zaštitu bila je plodno tle za razvoj ovog sporta. Ne dugo zatim, ovaj sport prešao je granice SAD i postao omiljen širom svijeta.

Danas Međunarodna Asocijacija danas na listi članova ima 81 Regiju.

 

Članarine i godišnje obaveze prema savezu

 

Članarina za klub je 300€, a pojedinačna za takmičare je 70€ ukoliko se uplata izvrši do 31.01.

NAPOMENA:

Članarina za već registrovane klubove i članove se uplaćuje do 31.01.
Članarina za klub je 300 €.
Članarina za Savez za članove kluba je 70€.
Ukoliko član ne izmiri članarinu do predviđenog roka članarina se podiže na 100€.
Uplata članarina (članovi i klubovi) ide isključivo preko klubova.
Žiro račun: 530-19991-83 NLB Banka