Rezultati

now browsing by category

 

Rezultati 8. kola lige CSPS 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću u osmom kolu Lige CSPS 2023. Na takmičenju je učestvovalo 66 takmičara i to 42 u Produkciji, 22 u Standardu, i po jedan u  Open i  Production optics diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Milorad Janjušević, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Milan Madžar. Production Senior najbolji bio Nenad Pavličić, a u kategoriji Standard Senior Miodrag Kovačević. Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati državnog prvenstva 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću na Državnom prvenstvu. Na takmičenju je učestvovalo 65 takmičara i to 42 u Produkciji, 20 u Standardu, dva takmičara u Production optics i jedan takmičar u Open diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Saša Vujošević, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Davor Šišević. U kategoriji Lady, najbolja je bila Anđela Krlović. U seniorskoj kategoriji divizije Produkcija, najbolji je bio Nenad Pavličić dok je nabolji senior u diviziji Standard bio Zoran Perić.

Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati 5. kola lige CSPS 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću u petom kolu Lige CSPS 2023. Na takmičenju je učestvovalo 69 takmičara i to 40 u Produkciji, 25 u Standardu, i po dva takmičara u Open i Production optics diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Saša Vujošević, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Milan Madžar. U kategoriji Lady, najbolja je bila Sandra Bošković, dok je u kategoriji Production Senior najbolji bio Nenad Pavličić, a u kategoriji Standard Senior Miodrag kovačević. Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati 4. kola lige CSPS 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću u četvrtom kolu Lige CSPS 2023. Na takmičenju je učestvovalo 89 takmičara i to 54 u Produkciji, 30 u Standardu, četiri takmičara u Open i jedan u Classic diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Nikola Vujović, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Dragan Radović. U kategoriji Lady, najbolja je bila Kristina Radević, dok je u kategoriji Production Senior najbolji bio Nenad Pavličić, a u kategoriji Standard Senior Miodrag kovačević. Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati 3. kola lige CSPS 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću u trećem kolu Lige CSPS 2023. Na takmičenju je učestvovalo 85 takmičara i to 53 u Produkciji, 28 u Standardu i četiri takmičara u Open diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Saša Vujošević, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Dragan Radović. U kategoriji Lady, najbolja je bila Sandra Bošković. Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati 2. kola lige CSPS 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću u drugom kolu Lige CSPS 2023. Na takmičenju je učestvovalo 79 takmičara i to 51 u Produkciji, 24 u Standardu, tri takmičara u Open i jedan takmičar u Production optic diviziji.

 

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Saša Vujošević, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Dragan Radović. U kategoriji Lady, najbolja je bila Sandra Bošković.

Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati 1. kola lige CSPS 2023.

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću u prvom kolu Lige CSPS 2023. Na takmičenju je učestvovalo 87 takmičara i to 60 u Produkciji, 25 u Standardu, i dva takmičara u Open diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Milorad Janjušević, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Dragan Radović. U kategoriji Lady, najbolja je bila Sandra Bošković. Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati Lige CSPS 2022

Takmičari,

zahvaljujemo se na učešću u zvaničnoj ligi Crnogorskog saveza praktičnog streljaštva – CSPS2022. U nastavku možete preuzeti rezultate lige za pojedince, ekipe i kategorije.

 

Liga 2022 – Produkcija
Liga 2022 – Standard
Liga 2022 – Produkcija – Seniori
Liga 2022 – Standard – Seniori
Liga 2022 – Produkcija – Lady
Liga 2022 – Ekipe

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati prvenstva Crne Gore 2022

Takmičari, zahvaljujemo se na učešću na Državnom prvenstvu. Na takmičenju je učestvovalo 59 takmičara i to 37 u Produkciji, 21 u Standardu, i 1 takmičar u Open diviziji.

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Nenad Pavličić, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Davor Šišević. Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas

Rezultati Level 3 – CZ Montenegro open 2022

Takmičari,

zahvaljujemo se na učešću u CZ Montenero open 2022. Na takmičenju je učestvovalo 89 takmičara i to 60 u Produkciji, 26 u Standardu, i 3 takmičara u Open diviziji.

 

Najbolji takmičar u Produkciji je bio Ljubiša Momčilović, dok je u Standardu prvo mjesto osvojio Draško Pantović.

Zvanične rezultate takmičenja možete preuzeti OVDJE.

Diligentia Vis Celeritas