Takmičenja u Crnoj Gori

Zimska liga Česká zbrojovka …… 2018

Takmičenja počinju u 10 i 30 h.
Predmeč u 08 00 h.
Pravo učešća članovi IPSC-a.
6 Stages – 140 metaka
Kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)

LIGA CAPS-a 2018·

Sva takmičenja su nedjeljom, predmeč subotom sa početkom u 10.00 h.
Pravo učešća članovi IPSC-a
Kolo lige – 7  stages (130 metaka), kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)
Level 3 -12 stages (240 metaka), kotizacija 40,00 Eur (ručak uključen)
Državno prvenstvo – 8 stages (160 metaka), kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)

Kolo Crnogorske lige sastoji se od maksimum 6 stejdzeva i maksimum 130 metaka.

NAGRADE

  • Open Pojedinačno, Medalje za prvo,drugo i treće mjesto
  • Standard Pojedinačno, Medalje za prvo,drugo i treće mjesto
  • Produkcija Pojedinačno, Medalje za prvo,drugo i treće mjesto
  • Produkcija Pojedinačno Juniori, Medalje za prvo,drugo i treće mjesto
  • Produkcija Ekipno, Diplome za prvo,drugo i treće mjesto

NAGRADNA IGRA

Takmičari

Organizator takmičenja lige 2017 CZSAM i generalni distributer proizvodjača Česka Zbrojovka za Crnu Goru- d.o.o. Hefest,
na posljednjem takmičenju lige organizuju lutriju za učesnike lige 2017.
Nagrada za takmičare su 3 kom oružja Česka Zbrojovka.
Pravo učešća imaju svi takmičari koji su platili kotizaciju i koji su učestvovali na svim kolima lige uključujući i Level III Montenegro Open 2017.

Za konačni rezultat će se računati najbolji rezultati ostvareni na četiri kola lige.
Sva takmičenja su nedjeljom, predmeč subotom. Pravo učešća članovi IPSC-a

Sudije

Pravo učešća imaju sve sudije koje odsude 4 kola zimske lige i sva kola lige.
Nagrada je 1 kom oružja proizvođača Češka Zbrojovka.
Sudije učestvuju isključivo u nagradnoj igri namijenjenoj njima.

 OBAVEZE ASOCIJACIJE

  • Asocijacija je dužna da najavi održavanja takmičenja nadležnim organima.
  • Asocijacija je dužna da najavi prelaske državne granice inostranih takmičara.
  • Asocijacija je dužna da obavijesti medije o održavanju svakog takmičenja ponaosob.
  • Asocijacija je dužna da na glavnoj stranici zvaničnog sajta objavi rezultate istog dana kada ih dobije od Organizatora.
  • Asocijacija je dužna da obavjesti medije o rezultatima svakog kola lige ponaosob.

 KOTIZACIJA

Juniori, Dame, regionalni direktor, generalni sekretar, predsjednik sudijiske organizacije, glavne sudije na stejdzu su oslobođjeni kotizacije.

 VIŠA SILA

Takmičenje se neće održati ukoliko nadležni državni organi iz bilo kog razloga na bilo koji način zabrane ili onemoguće održavanje takmičenja.
Elementarna nepogoda i slično.
Odlukom Regionalnog Direktora o otkazivanju takmičenja.
Opravdanim razlogom organizatora uz saglasnost regionalnog direktora .