Drugo kolo

Datum: nedjelja 12.06.2016.

Predmeč: subota 11.06.2016

Lokacija: Strelište Stronghold, Danilovgrad

Početak u 10.00 h.

Pravo učešća članovi IPSC-a

Kolo lige- 6 stages (130 metaka),

kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)

REZULTATI /overall: 2 Kolo lige CAPSa Overall
REZULTATI / stage: 2 Kolo lige CAPSa by stage
REZULTATI/ team: 2 Kolo lige CAPSa team