Prvo kolo

Datum: nedjelja 08.5.2016.

Predmeč: subota 07.05.2016

Lokacija: Strelište Stronghold, Danilovgrad

Početak u 10.00 h.

Pravo učešća članovi IPSC-a

Kolo lige- 7 stages (130 metaka),

kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)

REZULTATI /overall: 1.Kolo Capsa 2016 Overall
REZULTATI / stage: 1.kolo CAPS 2016 by stages
REZULTATI/ team: 1.kolo CAPS 2016 by team