Peto kolo

Takmičenje se održava na strelištu Stronghold Danilovgrad

Datum   10.04.2016. god.

Takmičenje počinje u 10 i 30 h.

Predmeč počinje u 08 00 h.

Pravo učešća članovi IPSC-a.

5 Stages-120 metaka

Kotizacija 15,00 eura (ručak uključen)

REZULTATI /overall:
REZULTATI / stage:
REZULTATI/ team: