Upravi odbor

now browsing by tag

 
 

Sjednica Upravnog odbora

Poštovane kolege,

Sjednica UO Caps-a se zakazuje u Subotu, 30. septembra na strelištu CZ u Danilovgradu, sa početkom u 16 00 časova.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1.Izvještaj za prethodni period:

  • Regionalni direktor
  • Generalni sekretar
  • Blagajnik
  • Predsjednik sudijiske

2. Zakazivanje redovne izborne skupštine CAPS-a za Decembar 2017.

3. Odredjivanje kalendara takmičenja 2018.

4. Prijedlog izmjene takmičarskog pravilnika vezano za načine timskih i pojedinačnih  nastupa u prvenstvu.

5. Prijem novih klubova i definisanje statusa postojećih.

6. Utvrdjivanje dugovanja klubova i članova prema savezu(blagajnik i sekretar),i definisanja načina komunikacije asocijacije i članova saveza-pojedinaca.

7. Razrada i odluka o utvrdjivanju pravilnika za instruktore praktičnog streljaštva na nivou asocijacije.

8. Prijedlog budžeta za 2018.

9. Zakazivanje proglašenja zimske i redovne lige CAPS-a 2017.

10. Razno

 

Milorad Janjušević

Regionalni Direktor