Često postavljena pitanja

Način izvođenja IPSC takmičenja je definisan pravilnikom. Međutim, po našem mišljenju, najbolje je da se učlanite u neki od klubova i budete dio čitave priče. Na taj način ćete imati mogućnost da se informišete kod iskusnih takmičara i sudija u ovoj disciplini.

Kao prvo, predlažemo vam da se učlanite u neki od klubova članova Asocijacije. Na taj način ćete imati pristup instruktorima iz tog kluba koji će vas obučavati i vježbati sa vama.

U procesu obuke, završićete i Kurs o bezbjednom rukovanju oružjem, čime ćete ispuniti jedan od preduslova za podnošenje zahtjeva za nabavku oružja, definisanih Zakonom o oružju.

Napornim radom i treningom, bićete osposobljeni za bezbjedno bavljenje IPSC-om i postaćete takmičar. O stepenu vaše osposobljenosti i mogućnosti izlaska na takmičenje odlučuje Range Master, na prijedlog vašeg instruktora.

Načini dobijanja odobrenja za kupovinu, izdavanje oružnih listova i upotrebe vatrenog oružja su definisani Zakonom o oružju.

Članstvom u Asocijaciji postajete član velike familije IPSC-a, gdje ćete imati priliku da se sretnete sa vrhunskim sportistima. Imaćete mogućnost učešća na takmičenjima u Crnoj Gori i inostranstvu. Ako ostvarite dovoljno dobar rezultat na domaćim tamičenjima, imaćete čast da predstavljate svoju zemlju na međunarodnim takmičenjima kao dio nacionalnog tima.

Član streljačkog kluba može biti primljen za aktivnog člana Asocijacije na zahtjev matičnog kluba.

Lice koje nije član streljačkog kluba može biti primljeno za aktivnog člana Asocijacije na sopstveni zahtjev.

Član streljačkog kluba i lice koje nije član streljačkog kluba mogu biti primljeni u aktivne članove Asocijacije ako ispunjavaju sljedeće uslove:

  • potpiše pristupnica i izjavu da u cjelini prihvata Statut i druga opšta akta Asocijacije;
  • uplati godišnju članarinu u visini utvrđenoj odlukom nadležnog organa Asocijacije;
  • da ispunjava uslove propisane odredbama Zakona o sportu i Zakona o oružju koji se odnose na bavljenje streljaštvom;
  • da ima odgovarajuće sposobnosti i potrebno znanje za ostvarivanje ciljeva i zadataka Asocijacije;
  • da nije član druge sportske asocijacije u Crnoj Gori koja se bavi istom vrstom sporta;

Asocijacija može primiti u članstvo streljački klub registrovan u skladu sa zakonskim propisima i koji na zadovoljavajući način izvršava zadatke i ciljeve definisane odredbama Statuta asocijacije i koji se takmiče po propozicijama IPSC-a.

Streljački klub može biti primljen za aktivnog člana Asocijacije na sopstveni zahtjev ako ispuni sljedeće uslove: