Takmičenja u Crnoj Gori

Zimska liga Česká zbrojovka 2020

Takmičenja počinju u 11 i 30 h.
Predmeč u 08 i 30 h.
Pravo učešća članovi IPSC-a.
6 Stages – 135 metaka
Kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)

LIGA CSPS-a 2020·

Sva takmičenja su nedjeljom, predmeč subotom sa početkom u 10.00 h.
Pravo učešća članovi IPSC-a
Kolo lige – 7  stages (135 metaka), kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)
Level 3 -12 stages (240 metaka), kotizacija 40,00 Eur (ručak uključen)
Državno prvenstvo – 8 stages (160 metaka), kotizacija 20,00 Eur (ručak uključen)

Kolo Crnogorske lige sastoji se od maksimum 6 stejdževa i minimum 130 metaka.

NAGRADE

  • Standard Pojedinačno, Medalje za prvo,drugo i treće mjesto
  • Standard Ekipno, Pehari za prvo,drugo i treće mjesto
  • Produkcija Pojedinačno, Medalje za prvo,drugo i treće mjesto
  • Produkcija Ekipno, Pehari za prvo,drugo i treće mjesto

 OBAVEZE SAVEZA

  • Savez je dužan da najavi održavanja takmičenja nadležnim organima.
  • Savez je dužan da najavi prelaske državne granice inostranih takmičara.
  • Savez je dužan da obavijesti medije o održavanju svakog takmičenja ponaosob.
  • Savez je dužan da na glavnoj stranici zvaničnog sajta objavi rezultate istog dana kada ih dobije od Organizatora.
  • Savez je dužan da obavijesti medije o rezultatima svakog kola lige ponaosob.

 KOTIZACIJA

Juniori, regionalni direktor, generalni sekretar, predsjednik sudijiske organizacije, glavne sudije na stejdžu su oslobođjeni kotizacije.

 VIŠA SILA

Takmičenje se neće održati ukoliko nadležni državni organi iz bilo kog razloga na bilo koji način zabrane ili onemoguće održavanje takmičenja.
Elementarna nepogoda i slično.
Odlukom Regionalnog Direktora o otkazivanju takmičenja.
Opravdanim razlogom organizatora uz saglasnost regionalnog direktora .