Kontakt

CRNOGORSKA ASOCIJACIJA PRAKTIČNOG STRELJAŠTVA

Regionalni direktor: Milorad Janjušević … mob: +382 67 419 624
Generalni sekretar: Ljubo Vujičić … mob: +382 67 208 853

 

Mail: mto@ipsc.org

 

Član asocijacije može se postati pojedinačno ili preko kluba.

Ukoliko se želi pojedinačno pristupiti Asocijaciji podnosi se ispunjena Pristupnica koju možete preuzeti sa sajta. Popunjena Pristupnica i potvrda o uplati prosledjuje se sekretaru asocijacije.

Za pristup asocijaciji preko klubova nadležni su klubovi. Članarina za klub je 100€, a pojedinačna za takmičare je 70€ ukoliko se uplata izvrši do 31.01.

Žiro račun CAPS-a: 530-19991-83 NLB Banka

NAPOMENA:

Članarina za već registrovane klubove i članove se uplaćuje do 31.01.
Članarina za klub je 100 €.
Članarina za asocijaciju za članove kluba je 70€.
Ukoliko klub ne izmiri članarinu do predviđenog roka članarina se podiže na 200€.
Ukoliko član ne izmiri članarinu do predviđenog roka članarina se podiže na 100€.
Uplata članarina (članovi i klubovi) ide isključivo preko klubova.
Ukoliko pojedinac ne želi da bude član nekog kluba,
odnosno želi da bude samo član asocijacije (CAPS-a) ,
onda iznos članarine za njega je 100€ do predviđenog roka,
odnosno 200€ posle isteka roka.

 

Pristupnica

Vaše ime

Vaš Email (required)

Naslov poruke

Poruka