Kontakt

CRNOGORSKi SAVEZ PRAKTIČNOG STRELJAŠTVA

Adresa: Strahinjići bb, Danilovgrad

Milorad Janjušević, Predsjednik Saveza (Regionalni direktor)
mob: +382 67419624

Ljubo Vujičić, Generalni sekretar
mob: +382 67 208 853

Mail: mto@ipsc.org 

Žiro račun: 530-19991-83 NLB Banka


Članarina za klub je 100€, a pojedinačna za takmičare je 70€ ukoliko se uplata izvrši do 31.01.

NAPOMENA:

Članarina za već registrovane klubove i članove se uplaćuje do 31.01.
Članarina za klub je 100 €.
Članarina za Savez za članove kluba je 70€.
Ukoliko klub ne izmiri članarinu do predviđenog roka članarina se podiže na 200€.
Ukoliko član ne izmiri članarinu do predviđenog roka članarina se podiže na 100€.
Uplata članarina (članovi i klubovi) ide isključivo preko klubova.

Vaše ime

Vaš Email (required)

Naslov poruke

Poruka